Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800
Εκτύπωση

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 Ν. 3838/2010

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ.
  2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ.
  3. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ.
  4. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ. ( ΒΙΝΙΕΤΑ)
  5. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (Π.Χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΛ. ΑΣ, ΟΑΕΔ )
  6. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
  7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
  8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Β’ ΥΨΟΥΣ 100 ΕURO ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.