Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Δημαρχιακή Επιτροπή

Τακτικά Μέλη

Κεμεσίδης Εμμανουήλ

Πρόεδρος

Στρατουδάκης Ματθαίος

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Ψαρουδάκης Ανδρέας

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Καλογριδάκης Σταύρος

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Αγγελάκης Γεώργιος

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Πολιουδάκης Γεώργιος

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Ροβιθάκης Γεώργιος

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Χριστινάκης Γεώργιος

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Καραμπινάκης Νικόλαος

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Ανδρεάδης Εμμανουήλ

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Λιανόπουλος Φώτιος

Δημαρχιακός Σύμβουλος

Χαριτάκη- Γκοζάνη Στυλιανή

Δημαρχιακός Σύμβουλος


Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως

Ανδρεάδης Εμμανουήλ

Πρόεδρος

Βουλγαράκη Στυλιανή

Γραμματέας

Μπολάκη Δέσποινα

Μέλος

Βλαχάκης Σπυρίδων

Μέλος

Αγγελάκη Ναυσικά

Μέλος

Φραγκομανολάκη Χριστίνα

Μέλος


Επιτροπή Ονοματοθεσίας

Καρατζάς Γαβριήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος

Αντωνίου Ειρήνη

Νομική Σύμβουλος

Μέλος

Ανδρεάδης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος

Μέλος

Μπολάκη Δέσποινα

Ειδική Σύμβουλος

Μέλος

Ασημένιος Μιχαήλ

 

Αναπληρωματικό Μέλος


Επιτροπή Παιδείας

Χριστινάκης Γεώργιος

Πρόεδρος


Επιτροπή Ύδρευσης

Καλυκάκης Ευστράτιος

Ανδρεάδης Εμμανουήλ

Καλογριδάκης Σταύρος

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.