Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Εκτελεί Καθήκοντα Δημάρχου σε Περίπτωση Απουσίας του & Αντικαθιστά τον Δήμαρχο σε Περίπτωση Απουσίας του στο Δημοτικό Συμβούλιο & την Δημαρχιακή

Εκτελεί Πολιτικούς Γάμους σε Περίπτωση Απουσίας του Δημάρχου

Φροντίζει την Σωστή Λειτουργία της Ύδρευσης & της Αποχέτευσης & την Αντιπλημμυρική Προστασία του Δήμου

Φροντίζει για την Περισυλλογή Ογκωδών Αντικειμένων & Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

Αποστέλλει Ειδοποιητήρια Τοπικών Εφαρμογών & Πράξεων Εφαρμογών του Σχεδίου Πόλεως

Εκπροσωπεί τον Δήμο στα Δικαστήρια & Δίνει τον Όρκο που Επιβάλλεται Όσον Αφορά Υποθέσεις του Δήμου

Υπογράφει Συμβολαιογραφικές Πράξεις Παραχώρησης Γης Στην Κοινή Χρήση Για Λογαριασμό Του Δήμου

Υπεύθυνος Για Την Σωστή Λειτουργία των Αδειών των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ.λ.π.

Βεβαίωσης Μονίμου ή Προσωρινής Κατοικίας, Χρησικτησίας, Υπογραφή Πιστοποιητικών Δημοτολογίων σε Απουσία του Δημάρχου

Αντικαθιστά τους Αντιδημάρχους σε Απουσία τους

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.