Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Οδός Ελ. Βενιζέλου Μουρνιές
Τηλ. 2821 3 43800
FAX. 2821 0 98389

Μουρνιές 12/08/2010

Αριθμ. Πρωτ. 5898

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατόπιν του Υπ’ αριθμού Πρωτ. 3091/11-08-2010 εγγράφου του Ο.Α.Δ.Υ.Κ. ο Δήμος Ελ. Βενιζέλου σας ενημερώνει ότι, θα γίνονται διακοπές καθημερινά από 9.00- 11.00 π.μ. και από 16.00-18.00 μ.μ. μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των περιορισμένων ποσοτήτων νερού που μας παρέχει ο Ο.Α.Δ.Υ.Κ


Ο ΑντιδήμαρχοςΕυστράτιος Καλυκάκης

 

 

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.