Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800
Ευθύνη και Ευαισθησία
  • Διάθεση φυτευτικού υλικού, φυτά και δενδρύλλια σε νηπιαγωγεία, πολιτιστικούς συλλόγους και στον παιδικό σταθμό του Δήμου μας.
  • Συντήρηση άλσους Αγ. Βαρβάρας και υλοτομία δύο ξηρών δένδρων με επίβλεψη Δασολόγου.
  • Κλάδευση Α και Β φάση δεντροστοιχίας οδού Χρυσοπηγής και Σχολείων.
  • Υλοτομία διαφόρων δέντρων που παρεμπόδιζαν την καθημερινότητα των δημοτών.
  • Εθελοντικός καθαρισμός με το 2ο Δημοτικό Σχολείο.
  • Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων που σχετίζονται με την άδεια λειτουργίας του ΑΗΣ Ξυλοκαμάρας που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ελ. Βενιζέλου.
  • Εθελοντικός καθαρισμός χώρου Νοσοκομείου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρα Περιβάλλοντος.

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.