Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800
Η περιοχή αυτή λόγω του ότι όλα τα κτήματα πέριξ της μονής ανήκαν σε αυτήν, δεν υπήρχαν γύρω από το μοναστήρι ξένες κατοικίες. Υπήρχε μόνο το κτιριακό συγκρότημα του μοναστηριού, που ήταν αρκετά μεγάλο και εκατό περίπου μέτρα νοτιότερα, στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου, υπήρχε μικρός οικισμός που χρησίμευε για κατοικίες των εργαζομένων στις διάφορες εργασίες των τεραστίων κτημάτων του μοναστηριού, ζευγάδες, κηπουροί, αμπελουργοί, κτηνοτρόφοι κ.ά.

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.