Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Σωστή Λειτουργία Δημοτικού Φωτισμού & Επεκτάσεις των Δικτύων

Συντήρηση Οδικού Δικτύου, Σηματοδότηση των Δρόμων & Φροντίδα Γενικής Ασφάλειας Γενικώς

Εισήγηση στον Δήμαρχο & Δημοτικό Συμβούλιο για την Βελτίωση & Σήμανση των Δρόμων

Φροντίζει για την Καλή Λειτουργία & Συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού & των Οχημάτων του Δήμου

Επίβλεψη Συνεργείων του Δήμου

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Δράσεων του Δήμου

Υπεύθυνος για Χώρους Δεξιώσεων, Τελετές & Εκλογικές Διαδικασίες του Δήμου

Καλή Λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Μέριμνα για τον Αθλητισμό Γενικά

Βεβαίωσης Μόνιμου ή Προσωρινής Κατοικίας, Χρησικτησίας, Υπογραφή Πιστοποιητικών Δημοτολογίων σε Απουσία του Δημάρχου

Αντικαθιστά τους Αντιδημάρχους σε Απουσία τους

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.