Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Υπηρεσίες

Για τη δήλωση τέλεσης γάμου απαιτούνται:

  • Δήλωση τέλεσης γάμου από ιερέα ή δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)
  • Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους

Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων ή τρίτο πρόσωπο (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.

Εάν έχουν παρέλθει 40 ημέρες έως 3 μήνες μετά την τέλεση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.

Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 3 μήνες μετά τέλεση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€.

ATTACHMENTS_TITLE
ΑρχείοFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SΑίτηση δήλωσης γάμου74 Kb

Για τη μεταδημότευση έγγαμου απαιτούνται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως (εάν είναι έγγαμος)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών (όταν υπάρχουν)
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ισόγειο τηλ. 28210 92000)
ATTACHMENTS_TITLE
ΑρχείοFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SΑίτηση για μεταδημότευση ενός συζύγου79 Kb

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.