Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Υπηρεσίες

Στο Δήμο Ελ. Βενιζέλου το τιμολόγιο ύδρευσης – άρδευσης για το έτος 2009 καθορίστηκε με την 304/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:

ΧΡΕΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • Από 0-60 κυβ.= 0,43€
 • Από 61-120 κυβ.= 0,58€
 • Από 121-180 κυβ.= 0,76€
 • Από 181 & άνω κυβ.= 0,89€

ΧΡΕΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Μουρνιές - Νεροκούρου 0,37€ ανεξαρτήτως κατανάλωσης νερού.

ΝΑΣΚΡΗ 0,83€ ανεξαρτήτως κατανάλωσης νερού.

ΔΕΗ (Ξυλοκαμάρα) 0,53€ ανεξαρτήτως κατανάλωσης νερού.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 0,66€ ανεξαρτήτως κατανάλωσης νερού.

Στην ξηροθερμική καλλιέργεια του κ. Γιακουμάκη να ισχύει το τιμολόγιο ύδρευσης.

ΠΑΓΙΟ 6,70€ το τρίμηνο.

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ:

 • Τέλη σύνδεσης με παροχή ½΄ ίντσας 175,00€
 • Τέλη σύνδεσης με παροχή ¾΄ ίντσας 389,00€
 • Τέλη σύνδεσης με παροχή 1΄΄ ίντσας 583,00€
 • Υδρόμετρο ½΄ ίντσας 60,00€
 • Υδρόμετρο ¾΄ ίντσας 60,00€
 • Υδρόμετρο 1΄΄ ίντσας 96,00€
 • Υδρόμετρο 1½΄ ίντσας 138,00€
 • Υδρόμετρο 2΄΄ ιντσών 180,00€

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται η εργασία σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης ούτε τα υλικά που θα απαιτηθούν, τα οποία επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του κτίσματος.

ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 50,00€

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Για νέα σύνδεση με το δίκτυο της ύδρευσης, ο ιδιοκτήτης του κτίσματος πρέπει να προσέλθει στο Δημαρχείο Ελ. Βενιζέλου προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο ταχ. δ/νση, δ/νση κτίσματος, Α.Φ.Μ. και Α.Δ.Τ.).

Με διπλότυπο είσπραξης που εκδίδεται από το Δήμο ο ιδιοκτήτης προβαίνει στην ολική εξόφληση των τελών σύνδεσης και του υδρομέτρου. (οι τιμές αναγράφονται παραπάνω)

Με την απόδειξη πληρωμής παίρνει το υδρόμετρο από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Η τοποθέτηση του νέου υδρομετρητή γίνεται από συνεργείο που φέρνει ο ιδιοκτήτης ο οποίος και επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος (εργασία & υλικά).

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι λογαριασμοί ύδρευσης του Δήμου Ελ. Βενιζέλου μπορούν να εξοφληθούν:
Α) Στο Ταμείο του Δήμου Ελ. Βενιζέλου (ισόγειο Δημαρχείου, στις Μουρνιές) από 8:30 – 12:30 τις εργάσιμες ημέρες.
Β) Προσκομίζοντας εμπρόθεσμα την ταχυδρομική επιταγή που υπάρχει στο ειδοποιητήριο του λογαριασμού σε όλα τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ (με επιπλέον επιβάρυνση).

Η εξόφληση προηγούμενων οφειλών γίνεται ΜΟΝΟ στο ταμείο του Δήμου.

Αν το ακίνητο ενοικιάζεται την ευθύνη για την εξόφληση των λογαριασμών έχει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος μπορεί να ενημερώνεται για τυχόν οφειλές στο ενοικιαζόμενο ακίνητό του από το Ταμείο του Δήμου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας πληρωμής η εξόφληση του λογαριασμού ύδρευσης γίνεται μόνο στο ταμείο του Δήμου και ο καταναλωτής βαρύνεται με προσαυξήσεις 1% επί του αρχικού ποσού για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που το υδρόμετρο που δε λειτουργεί ή είναι ελαττωματικό θα αντικαθίσταται χωρίς ειδοποίηση από τον Δήμο και η δαπάνη θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί ο Δήμος θα προβαίνει στην διακοπή της υδροδότησης και ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με έξοδα επανασύνδεσης.

1) Για έλληνες

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (με αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Δημοσίευση σε αθηναϊκή εφημερίδα, ο καθένας από ένα αντίτυπο εφημερίδας (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος νέας σμύρνης)
 • Σε περίπτωση διάζευξης ληξιαρχική πράξη ληγμένου γάμου, σε περίπτωση χηρείας ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Παράβολο χαρτοσήμου 15€
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Αποδεικτικό κατοικίας (φορολογική δήλωση – δεκο – μισθωτήριο)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

  Περισσότερα...

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.