Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Τέλος του 2007 έγινε μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Ελ. Βενιζέλου» σε Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου».

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
 • Εξόφληση χρεών της Επιχείρησης.
 • Ενσωμάτωση στην επιχείρηση και συνέχιση των εξής δομών- κοινωνικών προγραμμάτων:
  • Πρόγραμμα «Παιδικός Σταθμός Δ.Δ Νεροκούρου- Η Λιλιπούπουλη»
  • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
  • Απορρόφηση προσωπικού του Κέντρου Υποστηριχτικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.Υ) στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Προετοιμασία και Επικαιροποίηση Μελετών για τις οδού Σοφοκλή Βενιζέλου και Χναρά.
 • Το 2008 ο Δήμος Ελ. Βενιζέλου εκπόνησε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προγραμματίζοντας έργα και θέτοντας στόχους 4ετίας.
 • Το 2008 εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Ελ. Βενιζέλου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» προϋπολογισμού 80.778,79€, εμπλουτίζοντας τα δρομολόγια με ακόμη 8 νέα και με δύο νέες γραμμές στις οδούς Ν.Πλαστήρα και Αγ.Αποστόλων.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με σκοπό τη διευκόλυνση των τηλεπικοινωνιών μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και τη μείωση των τηλεφωνικών τελών του Δήμου.
 • Προγραμματισμός και καθορισμός στόχων για το έτος 2009 με την εκπόνηση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.
 • Προετοιμασία για τη δημιουργία δικτυακού τόπου του Δήμου που θα συμβάλλει στην ευκολότερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των δημοτών.

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.