Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Τα έτη 2007-2008 αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα έτη καθώς και οι αιτήσεις που πληρώθηκαν αυξάνοντας τα έσοδα του Δήμου από τέλη αποχέτευσης.

Συνολικά το 2007 κατατέθηκαν 405 αιτήσεις και πληρώθηκαν 252 και το 2008 κατατέθηκαν 407 και πληρώθηκαν

Αντίστοιχα το 2006 κατατέθηκαν 93 και πληρώθηκαν 84.

ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΥΑΧ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
1999 288 172 172
2000 246 132 132
2001 191 136 136
2002 195 220 220
2003 99 180 180
2004 91 122 122
2005 122 94 94
2006 93 84 84
2007 405 252 252
2008 407 345 336
2009 233 107 83
Σύνολα 2370 1844 1811

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.