Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου ιδρύθηκε το 2001 ως Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Ελ. Βενιζέλου και έχει έδρα στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Νεροκούρου, στην οδό Νεροκούρου 64 και τηλέφωνο επικοινωνίας – fax: 28210-97020. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο δημοτικός σύμβουλος Γαβριήλ Καρατζάς και Αντιπρόεδρος η δημοτική σύμβουλος Ισμήνη Σταυρίδη.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Ελ. Βενιζέλου. Παράλληλα και σε συνεργασία με τα κοινοτικά προγράμματα που υλοποιεί, οργανώνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, προωθεί και εφαρμόζει προγράμματα μαζικού αθλητισμού και διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις. Επίσης διοργανώνει ημερίδες και ομιλίες σε ομάδες του πληθυσμού με θέματα συναφή με παιδεία, αθλητισμό και πολιτισμό.

Από το 2002 η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες που δεν διαθέτουν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Με τη λειτουργία του Προγράμματος παρέχεται κατ΄ οίκον δωρεάν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε εξυπηρετούμενου από ειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του μέτρου 6.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 του Γ΄ Κ.Π.Σ., που χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (ΕΚΤ).

Το 2002 ξεκίνησε και το πρόγραμμα «Παιδικός Σταθμός» το οποίο παρέχει ασφαλή διαμονή και αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, την ενιαία προσχολική αγωγή με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και την εξυπηρέτηση των γονέων. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μέτρου 6.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 του Γ΄ Κ.Π.Σ., που χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (ΕΚΤ). Από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου υλοποίησε επίσης το πρόγραμμα Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ελ. Βενιζέλου, από το 2003 έως το 2008, το οποίο λειτούργησε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» Μέτρο 3.1, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ελ. Βενιζέλου παρείχε εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού και βιώνουν αποκλεισμό αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου από τη δυνατότητα πρόσβασης στις υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας καθώς και στη διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και τις δομές προώθησης στην απασχόληση για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού και εργασιακού αποκλεισμού.

Τον Αύγουστο του 2009 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωνμένων (ΚΗΦΗ) και άρχισε η λειτουργία του. Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε ηλικιωμένους του Δήμου Ελ. Βενιζέλου, μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Το ΚΗΦΗ αναπληρώνει αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας ή/ και ολιγόωρης παραμονής.

Τακτικά Μέλη Κοινωφελούς Επιχείρησης

Καρατζάς Γαβριήλ

Πρόεδρος

Σταυρίδη Ισμήνη

Αντιπρόεδρος

Καραμπινάκης Νικόλαος

Μέλος

Καλογριδάκης Σταύρος

Μέλος

Αγγελάκη Ναυσικά

Μέλος

Ροδουσάκη Δέσποινα

Μέλος

Χριστινάκης Γεώργιος

Μέλος


Αναπληρωματικά Μέλη Κοινωφελούς Επιχείρησης

Στρατουδάκης Ματθαίος

Μπεϊνόγλου Νικόλαος

Αποστολάκη- Σαρικάκη Γεωργία

Ψαρουδάκης Ανδρέας

Αμπού Σανάμπ Κρείτων Σαλέχ

Λιανόπουλος Φώτιος

Καφετσής Πολυχρόνης

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.