Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Πολιτική Προστασία & Πυροπροστασία

Δενδροφυτεύσεις Οδών, Πλατειών & Κοινόχρηστων Χώρων

Υπηρεσίας Καθαριότητας, Πρασίνου, Προστασία Περιβάλλοντος, Απορρίμματα & Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων

Βεβαίωσης Μόνιμου ή Προσωρινής Κατοικίας, Χρησικτησίας, Υπογραφή Πιστοποιητικών Δημοτολογίων σε Απουσία του Δημάρχου

Εφαρμόζει Κανονιστικές Αποφάσεις Δημοτικού Συμβούλιου, Σχετικά με την Καθαριότητα & το Περιβάλλον

Φροντίζει την Ένταξη του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Θέματα & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Υπεύθυνος για Σύνδεση του Δήμου με Πολιτιστικά Δίκτυα

Υπεύθυνος Συνεργασίας του Δήμου με  Άλλους Δήμους, Υπηρεσίες, Συλλόγους & μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Υπεύθυνος για Θέματα Παιδείας, Επιμόρφωσης Εθελοντισμού & Συντήρηση & Εξωραϊσμό Σχολικών Συγκροτημάτων

Χειρίζεται Ενεργειακά Θέματα

Αντικαθιστά τους Αντιδημάρχους σε Απουσία τους

Υπεύθυνος Κ.Ε.Π.

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.