Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Για την εγγραφή ομογενών ποντιακής καταγωγής από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ απαιτούνται:

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου
  • Απόφαση του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου (εάν υπάρχει), καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Όσοι αποκτούν Ελληνική ιθαγένεια με βάση το άρθρο 1 Ν.2790/2000 αντί για τις προαναφερόμενες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου χρειάζονται:

  • Πρακτικό ορκωμοσίας
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως (επίσημη μετάφραση)
  • Πιστοποιητικό Γάμου (επίσημη μετάφραση)

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.