Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Υπηρεσίες

Για την χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης απαιτείται μόνο:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή πρώτου βαθμού συγγενή

Για τη δήλωση διαζυγίου απαιτούνται:

  • Απόφαση δικαστηρίου και το διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής επικυρωμένα (για θρησκευτικό γάμο)
  • Απόφαση δικαστηρίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας πρωτοδικείου επικυρωμένα (για πολιτικό γάμο)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου, (όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί στο ληξιαρχείο Χανίων και η δικαστική απόφαση έχει εκδοθεί από το δικαστήριο Χανίων).

Η δήλωση γίνεται από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Εάν έχουν παρέλθει 1-3 μήνες μετά την έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.

Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 3 μήνες μετά την έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€.

ATTACHMENTS_TITLE
ΑρχείοFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_SΑίτηση δήλωσης διαζυγίου75 Kb

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.