Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Υπηρεσίες

Για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων:

Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σε μία ληξιαρχική πράξη μπορούν να διορθωθούν εφόσον είναι λανθασμένα. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ποικίλουν ανάλογα την περίπτωση. Στις πιο πολλές περιπτώσεις χρειάζεται Πρωτοβάθμια Δικαστική Απόφαση συνοδευμένη με το Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας αυτής.

Η αίτηση διόρθωσης γίνεται στο ληξιαρχείο αυτοπρόσωπος από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή με αντιπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.