Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

1) Για έλληνες

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (με αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Δημοσίευση σε αθηναϊκή εφημερίδα, ο καθένας από ένα αντίτυπο εφημερίδας (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος νέας σμύρνης)
 • Σε περίπτωση διάζευξης ληξιαρχική πράξη ληγμένου γάμου, σε περίπτωση χηρείας ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Παράβολο χαρτοσήμου 15€
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Αποδεικτικό κατοικίας (φορολογική δήλωση – δεκο – μισθωτήριο)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

2) Για αλλοδαπούς

 • Αίτηση
 • Άδεια παραμονής (όχι ληγμένη)
 • Βεβαίωση από την πρεσβεία ή το προξενείο μεταφρασμένη από το υπουργείο εξωτερικών (ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου)
 • Διαβατήριο (φωτοτυπία)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μεταφρασμένη από το υπουργείο εξωτερικών)
 • Visa
 • Παράβολο χαρτοσήμου 15€
 • Δημοσίευση σε αθηναϊκή εφημερίδα (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος νέας Σμύρνης)
 • Δικαστική απόφαση μεταφρασμένη (σε περίπτωση διαζυγίου από το υπουργείο εξωτερικών)
 • Αποδεικτικό κατοικίας(φορολογική δήλωση – δεκο – μισθωτήριο)

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.