Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800
Καθαρός ΔΗΜΟΣ, υπόθεση όλων μας
  • Υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΔΙΣΑ για την τελική διάθεση οικιακών στερεών αποβλήτων και την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας
  • Καθαρισμοί σε ρέματα του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου.
  • Προμήθεια πλαστικών κάδων (οι κάδοι αυξήθηκαν από 30 σε 100) για την ενίσχυση του συστήματος Αποκομιδής.
  • Ανακύκλωση σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ
  • Σύμβαση με ιδιώτη για ενοικίαση χώρου και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων στην περιοχή «Ελληνικό».
  • Απεντομώσεις και μυοκτονίες στα φρεάτια του Δήμου, στο δημοτικό κατάστημα του Δημαρχείου και στα σχολεία του Δήμου μας.
  • Σύμβαση με ιδιώτη για τους καθαρισμούς των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
  • Διαγραμμίσεις όλων των κεντρικών οδών του Δήμου Ελ. Βενιζέλου.

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.