Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Για την αρχική εγγραφή στα Δημοτολόγια απαιτούνται:

Αρχική Εγγραφή Ανδρός

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων ή απόφαση Νομαρχίας για την εγγραφή του ως αδήλωτος.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (όταν είναι έγγαμος)
 • Ληξιαρχικές πράξεις τέκνων (όταν υπάρχουν)

Αρχική Εγγραφή Γυναίκας

 • Αίτηση εγγραφής
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως πατρός από τα μητρώα αρρένων
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (όταν είναι έγγαμη)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
 • Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου (όταν υπάρχει διαζύγιο)
 • Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (όταν υπάρχει διαζύγιο)
 • Βεβαίωση τελεσιδικίας από το Πρωτοδικείο (όταν υπάρχει διαζύγιο)
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.