Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Για το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας απαιτούνται:

Για Ανήλικο (κάτω των 12 ετών):

  • Αίτηση του γονέα
  • Υπεύθυνη δήλωση (... ο εικονιζόμενος στη Φωτογραφία είναι το τέκνο μου ....)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα
  • Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου

Για ενήλικα:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Φωτοτυπία της ταυτότητάς

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.