Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Συμπολίτευση

Κεμεσίδης Εμμανουήλ

Δήμαρχος

Ψαρουδάκης Ανδρέας

Αντιδήμαρχος

Ανδρεάδης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος

Καλυκάκης Ευστράτιος

Αντιδήμαρχος

Αποστολάκη Σαρικάκη Γεωργία

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ψαρουδάκης Ανδρέας

Δημοτικός Σύμβουλος

Καλογριδάκης Σταύρος

Δημοτικός Σύμβουλος

Στρατουδάκης Ματθαίος

Δημοτικός Σύμβουλος

Σταυρίδη Ισμήνη

Δημοτικός Σύμβουλος

Καρατζάς Γαβριήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Καραμπινάκης Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

Χριστινάκης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μπεϊνόγλου Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αμπού Σανάμπ Κρείτων Σαλέχ

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπολίτευση

Πολιουδάκης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αγγελάκη Ναυσικά

Δημοτικός Σύμβουλος

Χαριτάκη Γκοζάνη Στυλιανή

Δημοτικός Σύμβουλος

Σχοινάς Μιχαήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Ροβιθάκης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αποστολάκη Νίκη

Δημοτικός Σύμβουλος

Τσεσμελής Βασίλειος

Δημοτικός Σύμβουλος

Λιανόπουλος Φώτιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.