Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Υπηρεσίες

Εγγραφή από μεταδημότευση

Για την Εγγραφή από μεταδημότευση απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως (εάν είναι έγγαμος)
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (εκδίδεται από το δήμο κατόπιν προσκόμισης δικαιολογητικών ).

 

 

Δικαιολογητικά:

 • Οικοδομική αδεία
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κατόψεις κτηρίου
 • ΑΦΜ
 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
 • Τηλέφωνο
 • Λογαριασμός Νερού

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.