Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800
Μετόχι Σακήρ ΜπέηΑπό τα πιο σημαντικά κτιριακά συγκροτήματα. Διασώζονται πολλά από τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία στα εσωτερικό του και το εξωτερικό περίβλημα από την ενετική και την τούρκικη περίοδο. Η μεγάλη αίθουσα με τα παρακυπτικά παράθυρα, η εξαιρετικής πλαστικότητας καμινάδα. Ένα τμήμα τους έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις από τους σημερινούς ιδιοκτήτες που το χρησιμοποιούν ως μόνιμη κατοικία.

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.